Lý luận Văn học – Phần 1 – Chương 1

14
10253. Lý luận Văn học
Tác giả: HÀ MINH ĐỨC (chủ biên)
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2003
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Phần một. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG
Chương I – Nghệ thuật và đời sống xã hội (Phạm Thành Hưng biên soạn).
Chương II – Nghệ thuật – Một hình thái ý thức xã hội đặc thù (Trần Khánh Thành biên soạn).
Chương III – Thế giới quan và sáng tác văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).
Chương IV – Chức năng văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).
Chương V – Tính nhân dân, tính dân tộc của văn học (Phạm Quang Long biên soạn).
Chương VI – Văn học là một loại hình nghệ thuật (Trần Khánh Thành biên soạn).
Chương VII -Nhà văn và quá trình sáng tác (Trần Khánh Thành biên soạn).
Phần hai. TÁC PHẨM VĂN HỌC (Đoàn Đức Phương biên soạn)
Chương I – Tác phẩm văn học là một chỉnh thể thẩm mĩ.
Chương II – Đề tài, chủ đề và tư tưởng tác phẩm.
Chương III – Nhân vật và tính cách.
Chương IV – Cốt truyện và kết cấu.
Chương V – Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học.
Phần ba. LOẠI THỂ VĂN HỌC
Chương I — Thơ (Hà Minh Đức biên soạn).
Chương II – Tiểu thuyết (Lí Hoài Thu biên soạn).
Chương III – Kịch (Lí Hoài Thu biên soạn).
Chương IV – Các thể kí văn học (Hà Minh Đức biên soạn).
Phần bốn. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC, TRÀO LƯU VÀ TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC(Đỗ Văn Khang biên soạn)
Chương I – Khái niệm chung về phương pháp sáng tác.
Chương II – Mối quan hệ giữa phương pháp sáng tác, khuynh hướng, trào lưu và trường phái văn học. Khái niệm “kiểu sáng tác”.
Chưang III – Các phương pháp sáng tác quan trọng trong lịch sử văn học.
Phụ trương
THI PHÁP HỌC (Nguyễn Văn Nam biên soạn).
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://industrynewsupdate.com

Xem thêm bài viết khác: https://industrynewsupdate.com/giao-duc/

14 COMMENTS

  1. Ở cái cmt dưới mình có nói là mình có quyển này, rồi ai đó hỏi mình là muốn mua ~ Xin lỗi lúc nãy có ai đó muốn mua sách của mình ấy nhỉ 😀 ??? Sao mình không tìm được bình luận của bạn ấy :V …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here